LIDMAATSCHAP


De NDO kent viif soorten leden, namelijk persoonlijke leden zonder danslicentie, persoonlijke leden met danslicentie, lidverenigingen, regionale federaties en ereleden c.q. leden van verdiensten.

 

De contributiebijdrage wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld en geldt voor het verenigingsjaar dat loopt van 1 mei van ene jaar tot en met 30 april van het daaropvolgende jaar, volgend op het verenigingsjaar waarin de vaststelling geschiedt. In sommige gevallen kan het NDO-bestuur hiervan afwijken.

 

Onderstaande contributiebijdragen gelden op dit moment:

  • persoonlijke leden zonder danslicentie: € 37,50
  • persoonlijke leden met danslicentie: € 75,00
  • lidverenigingen: € 125,00 en € 5,00 per opgegeven danser(es) met een minimum van € 150,00 (vijf of minder dansers)
  • regionale federaties: contributiebijdrage is afhankelijk van grootte, structuur en doelstelling van de federatie
  • ereleden c.q. leden van verdiensten: contributiebijdrage is gratis