JURYOPLEIDING


De juryopleiding is gesplitst in twee gedeelten, namelijk theorie en praktijk.

Een cursist moet minimaal 18 jaar zijn om de juryopleiding te volgen.

Tijdens het theoriegedeelte wordt u geïnformeerd over: 
- danselementen
- beoordelingscriteria
- reglementen
Hierna wordt het theorie-examen (mondeling en schriftelijk) afgenomen. Indien u slaagt, begint u als aspirant jurylid aan het tweede gedeelte.

Het tweede gedeelte van de juryopleiding houdt in dat u op een aantal NDO-toernooien als aspirant jurylid gaat zitten om te oefenen in de praktijk. De beoordelingen worden lopende het seizoen gewaardeerd. Indien deze voldoende zijn, wordt u door het NDO-bestuur tot jurylid benoemd en krijgt u een aanstelling als volwaardig jurylid in het jurycorps.

Voorafgaand aan de juryopleiding wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. Tijdens de juryopleiding zal een ballotagecommissie uw gedrag beoordelen.

De kosten van de juryopleiding worden door de NDO betaald, met als voorwaarde dat men tenminste drie jaar actief is als volwaardig jurylid. Indien men al eerder uit het jurycorps stapt, dan dient men de juryopleiding alsnog (deels) te betalen. Meer informatie hierover ontvangt men bij aanmeldng voor de juryopleiding. 


Bent u geïnteresseerd in het volgen van de juryopleiding, vul dan onderstaand aanmeldformulier volledig in. Het secretariaat neemt daarna snel contact met u op.

Aanmeldformulier

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.