WELKOM OP DE WEBSITE VAN NDO. . .

De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.


Examen train(st)ersopleiding

Op zondag 7 november hebben twaalf cursisten het examen afgelegd van hun trainstersopleiding.
De dames waren in juni al gestart met de opleiding, die ze door de maatregelen gedeeltelijk online, maar ook live hebben gevolgd. Het geplande examen moest helaas toen worden geannuleerd door nieuwe uitbraken van corona. Gelukkig kon nog voor de start van de toernooien een nieuwe datum gepland worden en - nu bekeken- wat een geluk dat het niet een weekje later was.
Om 09.00 startten de eerste kandidaten wat zenuwachtig aan hun opdrachten. Ze hebben drie onderdelen afgelegd: mondeling, schriftelijk en praktijk. Bij het praktijkgedeelte werden ze geholpen door een groep dansers van De Bekse Klinkertjes, Miracle Dancers en Peeldancers.
De beoordelaars van de dag waren Lizzy Voogels, Nicoline van Deursen, Ingrid Terbeek Barbara Hogenboom en Saskia Weijmans.
De uitslagen van de drie onderdelen worden momenteel naast elkaar gelegd waaruit spoedig een resultaat volgt. De uitslag wordt eerst persoonlijk aan de kandidaten medegedeeld.
De uitreiking van de diploma's gebeurt tijdens het openingstoernooi op 12 december.

Inschrijven NDO toernooien

Op de ALV van 28 oktober jl. is besloten dat de inschrijfperiode voor alle toernooien vóór het dansseizoen zal zijn.

 

Inschrijfperiode voor NDO toernooien van:

15 november 2021 08.00 uur t/m 25 november 2021 20.00 uur.

 

De uitnodigingen zijn inmiddels via het NDO secretariaat verzonden.

Small Groups

Binnen EFDO is gesproken en besloten het komende dansseizoen als pilot per leeftijdscategorie twee overkoepelende disciplines Small Groups te introduceren. In deze disciplines hebben verenigingen met kleine groepen ook het komend dansseizoen de garantie aan (internationale) toernooien en kampioenschappen deel te nemen. Ook in Nederland willen we deze pilot uitrollen om ervaringen op te doen. 

 

Welke regels gelden voor deze disciplines Small Groups? Lees meer onder INFORMATIE.

www.eurodance2022.nl

Bedankt!

Gisteravond hebben Tonny van de Haterd, Ingrid Terbeek en Hennie Vos afscheid genomen als resp. commissielid en bestuurslid. Vele jaren mocht NDO rekenen op hun tomeloze inzet. Met mooie woorden van de voorzitter, een attentie en bloemen werden zij hiervoor bedankt. Tevens is Hennie benoemd tot erelid van NDO. Nogmaals bedankt Tonny, Ingrid en Hennie voor al jullie werk voor onze mooie garde- en showdanssport. We gaan jullie absoluut missen.