WELKOM OP DE WEBSITE VAN NDO. . .

De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.


Dansseizoen 2021

Vanwege de coronapandemie is alles anders....ook een normaal dansseizoen 2020-2021 is niet mogelijk. Momenteel wordt naar een alternatieve agenda gekeken, met als doel toernooien in maart en april 2021 en als afsluiting een NK op zaterdag 1 en zondag 2 mei 2021. Uiteraard uitsluitend als dit veilig doorgang kan vinden volgens een strikt protocol met als leidraad de RIVM regels.

 

Een werkgroep, bestaande uit organisatoren van de toernooien, zal samen met het NDO bestuur gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn. Zodra meer informatie bekend is, leest u het op onze website.

 

Een streep door IT toernooien 2020-2021 en EK 2021!

Kelmis, 17 oktober 2020

 

Beste clubs en dansers,

 

Vanuit de EFDO meeting  moeten wij jullie helaas informeren dat de Europese Kampioenschappen 2021 en de IT toernooien 2020-2021 geannuleerd zijn vanwege de huidige coronapandemie.
Ondanks deze moeilijke periode wil EFDO alle dansers aanmoedigen om te blijven trainen en ook de verenigingen stimuleren om lokale dansevenementen te organiseren, indien mogelijk, zodat iedereen zich kan voorbereiden voor een groots EK 2022, dat we allemaal samen zullen vieren!
Verdere informatie over deze annulering volgt nog in de komende weken.

 

Blijf allemaal gezond en ben er voor elkaar!

 

Uw EFDO team

 

Download
info members.pdf
Adobe Acrobat document 85.8 KB

Statement entreetickets EK 2020

Afgelopen week is er door de EK 2020 organisatie 81% van het bedrag van de gekochte entree-tickets terugbetaald. Door verschillende oorzaken heeft de EK 2020 organisatie op dit moment niet de liquide middelen om het volledige bedrag terug te betalen. Over deze situatie is afgelopen weekend contact geweest tussen EFDO en de EK 2020 organisatie. Daarin is besloten dat de EK 2020 organisatie het restant van het bedrag (19% van het aankoopbedrag) voor 31 maart 2021 op de bij hen bekende rekeningen zal terugstorten, zodat iedereen het volledig aankoopbedrag van de entreetickets terug heeft ontvangen.

 

We hopen op eenieders begrip voor deze situatie.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens Presidium EFDO

Antwan van Keulen, president NDO/EFDO

Workshop 'Optimaal trainen tijdens corona'

Klik op de afbeelding voor alle informatie over de interactieve workshop via Microsoft Teams!

 


Brainstormsessie 3 maart jl.

Dinsdagavond 3 maart jl. is met de leden van de NDO van gedachten gewisseld over de drie benoemde onderwerpen: open klasse, toernooien en een gezamenlijke seizoensafsluiting.

 

Over de introductie van de open klasse is iedereen erg positief. Wellicht is uitbreiding van deze klasse voor de toernooien ook een optie om het aantal dansen op peil te houden. Een gezamenlijke afsluiting in de toekomst is een mogelijkheid, maar door diverse verenigingen wordt aangegeven, dat introductie volgend jaar te vroeg is. Verder worden o.a. aan de orde gesteld: voorwaarden niet-NDO leden die deelnemen aan festivals/toernooien NDO, titels voor alle klassen en kennisuitwisseling.

 

Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor hun waardevolle inbreng en gaat aan de slag  met de ingebrachte punten.

Start juryopleiding

Bij voldoende aanmeldingen willen we graag starten met een juryopleiding in het najaar van 2020. Indien je iemand weet die graag ons jurycorps wil komen versterken, dan graag aanmelden via het aanmeldformulier op deze website.