WELKOM OP DE WEBSITE VAN NDO. . .

De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.


Een streep door IT toernooien 2020-2021 en EK 2021!

Kelmis, 17 oktober 2020

 

Beste clubs en dansers,

 

Vanuit de EFDO meeting  moeten wij jullie helaas informeren dat de Europese Kampioenschappen 2021 en de IT toernooien 2020-2021 geannuleerd zijn vanwege de huidige coronapandemie.
Ondanks deze moeilijke periode wil EFDO alle dansers aanmoedigen om te blijven trainen en ook de verenigingen stimuleren om lokale dansevenementen te organiseren, indien mogelijk, zodat iedereen zich kan voorbereiden voor een groots EK 2022, dat we allemaal samen zullen vieren!
Verdere informatie over deze annulering volgt nog in de komende weken.

 

Blijf allemaal gezond en ben er voor elkaar!

 

Uw EFDO team

 

Download
info members.pdf
Adobe Acrobat document 85.8 KB

Veelgestelde vragen coronavirus en sport

Besluit EFDO dansen seizoen 2020-2021

Vanwege de corona pandemie hebben we het seizoen 2019-2020 niet kunnen beëindigen. Dit betekent dat vele verenigingen hun dansen slechts 1 of 2 keer gepresenteerd hebben. Vooral bij de showdans karakter, show solo en duo hebben de verenigingen veel geld uitgegeven aan decor, attributen en kledij. Maar ook bij de gardedansen, show freestyle en show modern hebben de trainers veel werk, creativiteit en energie ingestoken.

 

Op basis van deze elementen heb ik enkele gesprekken met de verantwoordelijken uit elk land gevoerd. Wij zijn samen tot het besluit gekomen dat allen die dit wensen hun dansen
opnieuw kunnen brengen, zonder dat hiervoor op gelijk welke manier puntaftrek doorgevoerd wordt (wat betreft creativiteit, originaliteit enz.).

 

Momenteel weet ook nog niemand wanneer de trainingen opnieuw kunnen starten. Daarom is bovenstaande een juiste beslissing.

Vanzelfsprekend kunnen de verenigingen, wanneer zij dit wensen, ook nieuwe dansen brengen, of een dans van vorig seizoen verder ontwikkelen en verbeteren. Deze beslissing ligt bij elke vereniging zelf. Wij kunnen enkel zeggen dat het geen negatieve beoordeling zal plaatsvinden indien jullie een dans van vorig seizoen herhalen.

Wij zijn ook reeds bezig met de planning voor het nieuwe seizoen en hopen natuurlijk dat alles vlotjes zal verlopen.

 

Wij wensen alle actieven, verenigingen en landsbonden een goede gezondheid, en moed in deze moeilijke tijd. En natuurlijk hopen wij dat jullie allemaal snel weer de draad kunnen opnemen en dat we ons weerzien in het komende seizoen.

 

Ik hoop dat wij jullie met deze beslissing een beetje hebben kunnen helpen om alzo de start van het nieuwe seizoen te vereenvoudigen.

Dansbabbel

We kennen allemaal die ene persoon die we altijd voorbij zien komen op het toernooi of festival. Ook weten we allemaal dat hij/zij danst of iets te maken heeft met..... Maar wie zit er eigenlijk achter deze persoon? Daar komen we graag achter! Wij vragen daarom iedereen (danser, trainer, begeleider, bestuurslid of ouder) om de vragenlijst “Even voorstellen…” in te vullen.

 

“Even voorstellen…” wordt een van de rubrieken van de vernieuwde Dansbabbel. Een nieuwsbrief met achtergrondinformatie binnen de Nederlandse Danssport Organisatie die niet op de website of sociale media wordt geplaatst.

 

Een andere rubriek is “Uitgelicht”. In deze rubriek wordt aandacht besteed aan een bijzondere gebeurtenis voor een vereniging of persoon. Denk hierbij aan een jubileum, speciale verjaardag, huwelijk, koninklijke onderscheiding. Of je wilt een geblesseerde “een hart onder de riem steken”. Weet je een leuk onderwerp voor “Uitgelicht”, stuur een foto met een korte tekst.

 

Tot slot de rubriek “Wist u dat….”. Kleine interessante weetjes over uiteenlopende onderwerpen, we horen ze graag.

 

Met copy van iedereen hopen wij tienmaal per jaar een leuke Dansbabbel samen te stellen. Alle informatie kan gemaild worden naar ndo-website@outlook.com.

 

Groetjes,

Commissie Communicatie & PR

Download
Even voorstellen
Even voorstellen dansbabbel.docx
Microsoft Word document 26.1 KB

Brainstormsessie 3 maart jl.

Dinsdagavond 3 maart jl. is met de leden van de NDO van gedachten gewisseld over de drie benoemde onderwerpen: open klasse, toernooien en een gezamenlijke seizoensafsluiting.

 

Over de introductie van de open klasse is iedereen erg positief. Wellicht is uitbreiding van deze klasse voor de toernooien ook een optie om het aantal dansen op peil te houden. Een gezamenlijke afsluiting in de toekomst is een mogelijkheid, maar door diverse verenigingen wordt aangegeven, dat introductie volgend jaar te vroeg is. Verder worden o.a. aan de orde gesteld: voorwaarden niet-NDO leden die deelnemen aan festivals/toernooien NDO, titels voor alle klassen en kennisuitwisseling.

 

Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor hun waardevolle inbreng en gaat aan de slag  met de ingebrachte punten.

Start juryopleiding

Bij voldoende aanmeldingen willen we graag starten met een juryopleiding in het najaar van 2020. Indien je iemand weet die graag ons jurycorps wil komen versterken, dan graag aanmelden via het aanmeldformulier op deze website.