WELKOM OP DE WEBSITE VAN NDO. . .

De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.


ALV oktober 2024

Noteer alvast in uw agenda de datum voor de algemene ledenvergaderingen van NDO:

donderdag 17 oktober 2024

 

Een uitnodiging met agenda, tijd en locatie volgt te zijner tijd.

 

E-mailadressen NDO

wedstrijd@ndo-danssport.nl

Bereikbaar voor alle zaken en vragen rondom de organisatie van wedstrijden.

jury@ndo-danssport.nl

Bereikbaar voor alle zaken en vragen rondom jurering.

tc@ndo-danssport.nl

Bereikbaar voor alle zaken en vragen rondom reglementen.

pr@ndo-danssport.nl

Bereikbaar voor alle zaken en vragen rondom PR, communicatie en socials.

penningmeester@ndo-danssport.nl

Bereikbaar voor alle zaken en vragen rondom financiën.

secretariaat@ndo-danssport.nl

Bereikbaar voor alle zaken en vragen die niet bij bovengenoemde commissies neergelegd kunnen worden.

 


Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.