WELKOM OP DE WEBSITE VAN NDO. . .

De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.


Start juryopleiding

Versterking van het jurycorps is altijd welkom!

 

Binnenkort willen we starten met de kennismakingsgesprekken met diegenen die zich opgegeven hebben voor de juryopleiding. Zodra deze zijn afgerond wordt gestart met in eerste instantie een opleiding 'turven'. Het eerste deel zal digitaal plaatsvinden. Na versoepeling van de coronaregels wordt de opleiding 'fysiek' voortgezet.

 

Wil jij of ken je iemand die ook graag ons jurycorps wil komen versterken, dan kun je aanmelden via het aanmeldformulier op deze website of het secretariaat: secretariaatndo@outlook.com.

 

Algemene Ledenvergadering

Noteert u alvast in uw agenda de (aangepaste) datum voor de algemene ledenvergadering: donderdag 28 oktober 2021!

Toernooiagenda 2021-2022

De data en organisatie van de NK 2022 zijn al bekend  gemaakt via de sociale media. Nu kunnen we ook de voorlopige toernooiagenda voor dansseizoen 2021-2022 presenteren. Klik op de afbeelding voor de data.

www.eurodance2022.nl

Workshop 'Besturen van een dansvereniging'

Dinsdag 30 maart jl. heeft de workshop 'Besturen van een dansvereniging' via Teams plaatsgevonden.

 

Vertegenwoordigers van zes lidverenigingen hebben informatie uitgewisseld over de organisatiestructuur van de dansvereniging, financiën, trainingsfaciliteiten, ledenwerving en de gevolgen en benodigde aanpassingen vanwege de coronacrisis.

 

Aan het einde van de workshop is gewezen op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) die 1 juli 2021 in werking treedt.