WELKOM OP DE WEBSITE VAN NDO. . .

De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.


Workshop 'Besturen van een dansvereniging'

Graag nodigen wij de voorzitters van alle NDO lidverenigingen of hun plaatsvervangers uit om ervaringen uit te wisselen, werkwijzen te delen en tips te geven over het:

 

‘Besturen van een dansvereniging’

 

Onderwerpen die aan de orde komen:

 1.    Organisatie vereniging

 2.    Financiën

 3.    Trainingsfaciliteiten

 4.    Ledenwerving

 5.    Corona

 6.    ………

 

Tijdens de bijeenkomst wordt van elke deelnemer verwacht dat open gesproken wordt hoe het binnen de eigen vereniging is geregeld, zodat we daadwerkelijk van elkaar kunnen leren. Mist u onderwerpen, dan horen we dat graag bij de aanmelding.

 

We hadden deze workshop graag live willen organiseren, maar door de coronapandemie is dit nog steeds niet mogelijk. Daarom kiezen we ervoor deze workshop via Teams te organiseren. Mocht een vervolgsessie wenselijk zijn, dan hopen we elkaar weer te mogen ontmoeten.

 

Datum: donderdag 4 maart a.s.

 Tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur

 Digitaal: Teams

 

Aanmelden kan t/m 28 februari a.s. via het secretariaat: secretariaatndo@outlook.com.

 

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met de link van de Teams-bijeenkomst.

 

Wij spreken u graag digitaal 4 maart a.s.

 

Online trainingen open stellen

Op dit moment zijn we nog steeds gebonden aan vele maatregelen voor de trainingen. Veel verenigingen maken daarom gebruik van online trainingen.

 

We zijn op zoek naar een mogelijkheid om de verbinding met elkaar te behouden. Zou u daarom als vereniging of trainer uw online training eventueel open willen stellen voor andere geïnteresseerden? Diegenen die dan bij uw training aansluiten kunnen dan samen met uw dansers trainen en we kunnen misschien ook leren van elkaars trainingsmethoden.

 

Indien u bereid bent uw online training open te stellen, stuur dan de volgende gegevens:

  • datum en tijdstip van de training
  • leeftijdsgroep waarvoor training bedoeld is
  • eventueel te behandelen oefeningen in de training
  • link naar de online training

naar secretariaatndo@outlook.com.

 

We hopen op veel respons, zodat we elkaar kunnen blijven ontmoeten in deze lockdown en onze dansers kunnen blijven trainen.

 

Dansseizoen 2021 geannuleerd

Nederland gaat van 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. Naar aanleiding hiervan heeft het NDO bestuur -in samenspraak met de toernooiorganisatoren- helaas moeten besluiten dat het dansseizoen 2021 definitief wordt geannuleerd.

 

Gezamenlijk trainen in een binnensportlocatie is de komende vijf weken niet toegestaan. Choreografieën afronden, ‘cleanen’ van dansen en conditie op peil brengen wordt daarom lastiger, waardoor deelname aan toernooien ook in het gedrang komt.

 

Maar ook het zicht op de versoepeling van regels zodat we in de accommodaties een toernooi kunnen organiseren, is nu verder weg dan voorheen. Het opschalen naar 100 personen per ruimte zal naar alle waarschijnlijk enkele maanden duren.

 

Natuurlijk hadden we graag anders gezien, maar met dit besluit willen we ook duidelijkheid scheppen voor iedereen.

 


Start train(st)ersopleiding

De technische commissie en jury bereiden een geüpdatete train(st|ersopleiding voor. Zodra deze voorbereidingen zijn afgerond, wordt gestart met een vernieuwde train(st)ersopleiding. Als de coronamaatregelen nog niet zijn versoepeld, wordt digitaal met de opleiding gestart.

 

Heb je interesse om hieraan deel te nemen, meld je dan aan via het aanmeldformulier op deze website.

Start juryopleiding

Binnenkort starten de kennismakingsgesprekken met diegenen die zich opgegeven hebben voor de juryopleiding. Zodra deze zijn afgerond wordt gestart met het theoriegedeelte van de juryopleiding. Het eerste deel zal digitaal plaatsvinden. Na versoepeling van de coronaregels wordt de opleiding 'fysiek' voortgezet.
Wil jij of ken je iemand die graag ons jurycorps wil komen versterken, dan graag aanmelden via het aanmeldformulier op deze website.