WELKOM OP DE WEBSITE VAN NDO. . .

De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.


Inschrijven EFDO IT toernooien

Informatie over het nieuwe IT seizoen 2021-2022 staat nu online. Kijk bij Downloads voor informatie over de nieuwe disciplines Small Groups, de nieuwe regels voor deelname aan IT toernooien en de lijst van IT toernooien. 

 

Inschrijfperiode voor de EFDO IT toernooien is dit jaar: 15 november 08.00 uur tot 20 november 2021.

 

Meer informatie vind je op www.efdo.eu (en dan Downloads). 

Algemene Ledenvergadering

Noteert u alvast in uw agenda de (aangepaste) datum voor de algemene ledenvergadering: donderdag 28 oktober 2021!

Toernooiagenda 2021-2022

De data en organisatie van de NK 2022 zijn al bekend  gemaakt via de sociale media. Nu kunnen we ook de voorlopige toernooiagenda voor dansseizoen 2021-2022 presenteren. Klik op de afbeelding voor de data.

www.eurodance2022.nl

Workshop 'Besturen van een dansvereniging'

Dinsdag 30 maart jl. heeft de workshop 'Besturen van een dansvereniging' via Teams plaatsgevonden.

 

Vertegenwoordigers van zes lidverenigingen hebben informatie uitgewisseld over de organisatiestructuur van de dansvereniging, financiën, trainingsfaciliteiten, ledenwerving en de gevolgen en benodigde aanpassingen vanwege de coronacrisis.

 

Aan het einde van de workshop is gewezen op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) die 1 juli 2021 in werking treedt.