WELKOM OP DE WEBSITE VAN NDO. . .

De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.


Start juryopleiding

Versterking van het jurycorps is altijd welkom!

 

Binnenkort willen we starten met de kennismakingsgesprekken met diegenen die zich opgegeven hebben voor de juryopleiding. Zodra deze zijn afgerond wordt gestart met in eerste instantie een opleiding 'turven'. Het eerste deel zal digitaal plaatsvinden. Na versoepeling van de coronaregels wordt de opleiding 'fysiek' voortgezet.

 

Wil jij of ken je iemand die ook graag ons jurycorps wil komen versterken, dan kun je aanmelden via het aanmeldformulier op deze website of het secretariaat: secretariaatndo@outlook.com.

 

Start train(st)ersopleiding

We gaan weer starten met een NDO train(st)ersopleiding. Een gedeelte zal online gaan en hopelijk een gedeelte fysiek.

We kunnen echter niet garanderen dat we ook het gedeelte fysiek kunnen geven, maar dan wordt ook dat online gedaan. De online sessies zijn tussen de 2 en 4 uur. De fysieke sessies ± 4 uur.

 

Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Kosten:

€ 100,- per deelnemer en € 20,- examengeld.

 

Heb je interesse om deel te nemen, geef je dan op via onderstaand formulier. Deze graag ingevuld retour mailen naar het NDO secretariaat.

Heb je interesse, maar ben je geen NDO lid? Je kunt deelnemen wanneer je persoonlijk lid wordt van NDO. Dit kost € 37,50 per verenigingsjaar.

 

Wat zijn de data en wat wordt  behandeld:

 

Zondag 30 mei: Theorie (online)

Didactiek, pedagogiek, muzikaal gevoel en bijbehorende reglementen.

Muziekkeuze, muziek uittellen, themabogen en bijbehorende reglementen

 

Zondag 6 juni: Theorie (online)

Houding, rek- strek- en spanningsoefeningen en bijbehorende reglementen

Overige reglementen inclusief Quiz

 

Zondag 20 juni: Praktijk (fysiek)

Garde theorie en choreo

 

Zondag 27 juni: Praktijk (fysiek)

Show theorie en choreo

 

Zondag 11 juli: Examen (fysiek)

Theorie en praktijk

Download
NDO_aanmeldingsformulier opleidingen.doc
Microsoft Word document 230.1 KB

Workshop 'Besturen van een dansvereniging'

Dinsdag 30 maart jl. heeft de workshop 'Besturen van een dansvereniging' via Teams plaatsgevonden.

 

Vertegenwoordigers van zes lidverenigingen hebben informatie uitgewisseld over de organisatiestructuur van de dansvereniging, financiën, trainingsfaciliteiten, ledenwerving en de gevolgen en benodigde aanpassingen vanwege de coronacrisis.

 

Aan het einde van de workshop is gewezen op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) die 1 juli 2021 in werking treedt.


Online trainingen openstellen

Op dit moment zijn we nog steeds gebonden aan vele maatregelen voor de trainingen. Veel verenigingen maken daarom gebruik van online trainingen.

 

We zijn op zoek naar een mogelijkheid om de verbinding met elkaar te behouden. Zou u daarom als vereniging of trainer uw online training eventueel open willen stellen voor andere geïnteresseerden? Diegenen die dan bij uw training aansluiten kunnen dan samen met uw dansers trainen en we kunnen misschien ook leren van elkaars trainingsmethoden.

Indien u bereid bent uw online training open te stellen, stuur dan de volgende gegevens:

  • datum en tijdstip van de training
  • leeftijdsgroep waarvoor training bedoeld is
  • eventueel te behandelen oefeningen in de training
  • link naar de online training

naar secretariaatndo@outlook.com.

 

We hopen op veel respons, zodat we elkaar kunnen blijven ontmoeten in deze lockdown en onze dansers kunnen blijven trainen.