WELKOM OP DE WEBSITE VAN NDO. . .

De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.


Start juryopleiding

Versterking van het jurycorps is altijd welkom!

 

Binnenkort willen we starten met de kennismakingsgesprekken met diegenen die zich opgegeven hebben voor de juryopleiding. Zodra deze zijn afgerond wordt gestart met in eerste instantie een opleiding 'turven'. Het eerste deel zal digitaal plaatsvinden. Na versoepeling van de coronaregels wordt de opleiding 'fysiek' voortgezet.

 

Wil jij of ken je iemand die ook graag ons jurycorps wil komen versterken, dan kun je aanmelden via het aanmeldformulier op deze website of het secretariaat: secretariaatndo@outlook.com.

 

Train(st)ersopleiding gestart

De train(st)ersopleiding is gestart. Een gedeelte zal online gaan en hopelijk een gedeelte fysiek.

We kunnen echter niet garanderen dat we ook het gedeelte fysiek kunnen geven, maar dan wordt ook dat online gedaan. De online sessies zijn tussen de 2 en 4 uur. De fysieke sessies ± 4 uur.

 

Wat zijn de data en wat wordt  behandeld:

 

Zondag 30 mei: Theorie (online)

Didactiek, pedagogiek, muzikaal gevoel en bijbehorende reglementen.

Muziekkeuze, muziek uittellen, themabogen en bijbehorende reglementen

 

Zondag 6 juni: Theorie (online)

Houding, rek- strek- en spanningsoefeningen en bijbehorende reglementen

Overige reglementen inclusief Quiz

 

Zondag 20 juni: Praktijk (fysiek)

Garde theorie en choreo

 

Zondag 27 juni: Praktijk (fysiek)

Show theorie en choreo

 

Zondag 11 juli: Examen (fysiek)

Theorie en praktijk

 

Heb je deze train(st)ersopleiding gemist, maar wel interesse. Geef je alvast op voor een volgende via onderstaand formulier.

Download
NDO_aanmeldingsformulier opleidingen.doc
Microsoft Word document 230.1 KB

www.eurodance2022.nl

Workshop 'Besturen van een dansvereniging'

Dinsdag 30 maart jl. heeft de workshop 'Besturen van een dansvereniging' via Teams plaatsgevonden.

 

Vertegenwoordigers van zes lidverenigingen hebben informatie uitgewisseld over de organisatiestructuur van de dansvereniging, financiën, trainingsfaciliteiten, ledenwerving en de gevolgen en benodigde aanpassingen vanwege de coronacrisis.

 

Aan het einde van de workshop is gewezen op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) die 1 juli 2021 in werking treedt.