COMMISSIE TOERNOOIEN


Taken commissie toernooien
Lotingen verrichten, toernooien voorbereiden (uitnodigen officials en jury, computer, formulieren, e.d.), toernooien leiden, inclusief sanctiebeleid uitvoeren in overleg met jury, computer bedienen, pascontrole, begeleiding nieuwe verenigingen tijdens toernooien, toernooien evalueren, ranglijsten  bijhouden, ledenadministratie (danspassen), drukwerk toernooien voorbereiden, (laten) maken en verspreiden, inclusief formulieren, tussenpersoon jury – leden tijdens toernooien, accommodaties toernooien beoordelen. 

Leden commissie toernooien
Godi Valks, voorzitter
Erik van Brakel
Nicoline van Deursen
Petra van den Boom
Anniemie van Beers
Lia Smulders

COMMISSIE FESTIVALS


Taken commissie festivals
Festivals voorbereiden (uitnodigen officials en jury, formulieren, e.d.), festivals leiden, inclusief sanctiebeleid uitvoeren in overleg met jury, begeleiding nieuwe verenigingen tijdens festivals, evalueren festivals, drukwerk festivals voorbereiden, (laten) maken en verspreiden, inclusief formulieren, tussenpersoon jury – leden tijdens festivals, accommodaties festivals.

Leden commissie festivals
Imca Saat-Bremer, voorzitter
Priscilla de Boer
Ramona Meijer
Louis Otto

COMMISSIE OPLEIDINGEN


Taken commissie opleidingen
Workshops organiseren, train(st)ersopleidingen organiseren, juryscholing & -opleiding organiseren in samenwerking met jurycommissaris.

Leden commissie opleidingen
Lizzy van Deursen
Barbara Hogenboom

TECHNISCHE COMMISSIE


Taken technische commissie
Reglementen, nieuwe voorstellen garde & show uitwerken, (inter)nationale tc vergaderingen bijwonen, communicatie naar leden over dansen in samenwerking met jury, communicatie naar leden over reglementen in samenwerking met commissie communicatie & PR, commissie opleidingen assisteren bij opleidingen en examens, turven toernooien.

Leden technische commissie
Melanie van Deursen
Moniek van Heumen
Thierry Pennings
Vieve Smulders
Saskia Weijmans

COMMISSIE COMMUNICATIE & PR


Taken commissie communicatie & PR
Website up-to-date houden, digitale nieuwsbrief verzenden (4 stuks per jaar), communicatie naar leden over reglementen in samenwerking met technische commissie, Public Relations (PR).

Leden commissie communicatie & PR
Ingrid van Gaal, voorzitter
Janne Hermens
Lisanne Rijs

COMMISSIE VAN BEROEP


Taak commissie van beroep
In bijzondere gevallen kan het algemeen bestuur deze commissie van minimaal drie personen oproepen advies te geven over vraagstukken of conflicten.


Leden commissie van beroep
Jan Vogels
Ilona Wessels

KASCONTROLECOMMISSIE


Taken kasconrolecommissie 
Minimaal eenmaal per jaar controle door de penningmeester gevoerde administratie en bevindingen van kascontrole rapporteren aan leden in de algemene ledenvergadering.

Leden kascontrolecommissie 
Volgens benoeming algemene ledenvergadering.