COMMISSIE TOERNOOIEN


Taken commissie toernooien
Lotingen verrichten, toernooien voorbereiden (uitnodigen officials en jury, computer, formulieren, e.d.), toernooien leiden, inclusief sanctiebeleid uitvoeren in overleg met jury, computer bedienen, pascontrole, begeleiding nieuwe verenigingen tijdens toernooien, toernooien evalueren, ranglijsten  bijhouden, ledenadministratie (danspassen), drukwerk toernooien voorbereiden, (laten) maken en verspreiden, inclusief formulieren, tussenpersoon jury – leden tijdens toernooien, accommodaties toernooien beoordelen. 

Leden commissie toernooien
Erik van Brakel
Paul Collombon
Nicoline van Deursen
Anniemie van Beers
Delila Wolf

COMMISSIE OPLEIDINGEN


Taken commissie opleidingen
Jaarlijks een programma van workshops, train(st)ersopleiding en juryscholing en -opleiding opstellen in samenwerking met technische commissie en jurycommissie. Vervolgens de organisatie hiervan oppakken: docenten benaderen en vastleggen, , geschikte accommodatie zoeken en vastleggen, aankondigingen/uitnodigingen opleidingen uitwerken en communiceren in samenwerking met commissie communicatie & PR, opleidingsmateriaal verzorgen, facturering en vergoedingen regelen, aanspreekpunt zijn tijdens de diverse opleidingen, examinatoren regelen voor examens, diploma's en cijferlijsten verzorgen.

Leden commissie opleidingen
-

 

N.B. Wordt waargenomen door technische commissie

TECHNISCHE COMMISSIE


Taken technische commissie
Reglementen, nieuwe voorstellen garde & show uitwerken, (inter)nationale tc vergaderingen bijwonen, communicatie naar leden over dansen in samenwerking met jury, communicatie naar leden over reglementen in samenwerking met commissie communicatie & PR, commissie opleidingen assisteren bij opleidingen en examens, turven toernooien.

Leden technische commissie
Moniek van Heumen, voorzitter

Melanie van Deursen
Saskia Weijmans

COMMISSIE COMMUNICATIE & PR


Taken commissie communicatie & PR
Website up-to-date houden, digitale nieuwsbrief verzenden (4 stuks per jaar), communicatie naar leden over reglementen in samenwerking met technische commissie, Public Relations (PR).

Leden commissie communicatie & PR
Astrid Meister, voorzitter
Janne Hermens

Lissy Severins

COMMISSIE VAN BEROEP


Taak commissie van beroep
In bijzondere gevallen kan het algemeen bestuur deze commissie van minimaal drie personen oproepen advies te geven over vraagstukken of conflicten.


Leden commissie van beroep
Jan Vogels
Ilona Wessels

KASCONTROLECOMMISSIE


Taken kasconrolecommissie 
Minimaal eenmaal per jaar controle door de penningmeester gevoerde administratie en bevindingen van kascontrole rapporteren aan leden in de algemene ledenvergadering.

Leden kascontrolecommissie 
Volgens benoeming algemene ledenvergadering.