ORGANISATIE


Missie
De Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) is een landelijk opererende dansbond die zich inzet voor een verantwoorde beoefening en bevordering van de garde- en showdanssport.

+
Principes
De Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) richt zich met respect, betrokkenheid en openheid op een correcte beoefening, begeleiding en beoordeling van de danssport.

=
Visie
De Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) wil haar leden mogelijkheden bieden zowel nationaal als internationaal deel te nemen aan wedstrijden op elk gewenst niveau (toernooienen, festivals), zodat zij plezier kunnen beleven aan de garde- en showdanssport.

 

Voor de leden zal de Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) middels het organiseren van workshops, trainingen en cursussen op een verantwoorde manier de prestaties te verhogen en de kwaliteit van dansen te verbeteren. 

 

De Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) stelt de wensen en mening van de leden centraal bij de bepaling van het te voeren beleid en streeft daarbij naar een zo groot mogelijke betrokkenheid en breed draagvlak vanuit de leden.