OPLEIDINGEN


Een van de doelstellingen van de NDO is om de leden een opleidingsprogramma aan te bieden. Middels het organiseren van workshops, train(st)ers- en juryopleidingen kunnen de leden dan op een verantwoorde manier de prestaties verhogen en de kwaliteit van dansen verbeteren.

NDO Juryopleiding

Periode: start afhankelijk van voldoende deelnemers

Data: gezamenlijk nader te bepalen

Tijd: gezamenlijk nader te bepalen

Theorie-examen: gezamenlijk nader te bepalen

Aanmelding: vanaf heden

Programma

Te behandelen onderwerpen: danselementen, beoordelingscriteria en reglementen

Deelname

Aanmelding via digitaal inschrijfformulier of secretariaat

Voorwaarden:

- aankomende juryleden, minimaal 4 deelnemers

- leeftijd minimaal 18 jaar

Locatie

Accommodatie: afhankelijk van woonplaats aangemelde deelnemers

Docent(en)

-


NDO Train(st)ersopleiding

Periode: start afhankelijk van voldoende deelnemers

Data: gezamenlijk nader te bepalen

Examen: gezamenlijk nader te bepalen

Programma

Les 1: Didactiek, pedagogiek, muzikaal gevoel en bijbehorende reglementen.

Les 2: Muziekkeuze, muziek uittellen, themabogen en bijbehorende reglementen

Les 3:  Houding, rek- strek- en spanningsoefeningen en bijbehorende reglementen

Les 4: Overige reglementen inclusief quiz

Les 5:  Garde theorie en choreo

Les 6:  Show theorie en choreo

Deelname

Aanmelding via digitaal inschrijfformulier of secretariaat

Voorwaarden:

- aankomende train(st)ers, minimaal 8 deelnemers

- leeftijd minimaal 16 jaar

Locatie

Accomodatie:  afhankelijk van woonplaats aangemelde deelnemers

Docent(en)

Leden technische commissie en jury