OPLEIDINGEN


Een van de doelstellingen van de NDO is om de leden een opleidingsprogramma aan te bieden. Middels het organiseren van workshops, train(st)ers- en juryopleidingen kunnen de leden dan op een verantwoorde manier de prestaties verhogen en de kwaliteit van dansen verbeteren.

Workshop Optimaal trainen tijdens corona

Datum: zondag 29 november 2020

Tijd: van 09.45 tot 11.00 uur

Inhoud workshop

Zie Downoad

Deelname

Train(st)ers NDO

Locatie

Interactieve online workshop via Microsoft Teams

Download
NDO_workshop-corona_20201116.pdf
Adobe Acrobat document 85.8 KB

Docent(en)

Kosten

€      0,- per persoon


NDO Train(st)ersopleiding

Periode: medio/najaar 2020

Data: gezamenlijk nader te bepalen

Examen: datum gezamenlijk nader te bepalen

Programma

Te behandelen onderwerpen: warming-up en cooling down, muzikaal gevoel en muziekkeuze, danselementen,  houding, didactiek en pedagogiek

Deelname

Aanmelding: van [datum] tot [datum]

Voorwaarden:

- aankomende train(st)ers, minimaal 10 deelnemers

- leeftijd minimaal 16 jaar

Locatie

Accomodatie:  afhankelijk van woonplaats aangemelde deelnemers

Docent(en)


NDO Juryopleiding

Periode: medio najaar 2020

Data: gezamenlijk nader te bepalen

Examen: datum gezamenlijk nader te bepalen

Programma

Te behandelen onderwerpen: danselementen, beoordelingscriteria en reglementen

Deelname

Aanmelding: van [datum] tot [datum]

Voorwaarden:

- aankomende juryleden, minimaal 6 deelnemers

- leeftijd minimaal 18 jaar

Locatie

Accomodatie:  afhankelijk van woonplaats aangemelde deelnemers

Docent(en)