OPLEIDINGEN


Een van de doelstellingen van de NDO is om de leden een opleidingsprogramma aan te bieden. Middels het organiseren van workshops, train(st)ers- en juryopleidingen kunnen de leden dan op een verantwoorde manier de prestaties verhogen en de kwaliteit van dansen verbeteren.

Workshop Chreografie

Datum: december 2020/januari 2021

Inhoud workshop

Individueel advies per vereniging per dans

Deelname

NDO-leden en niet NDO-leden

Inschrijven vóór 18 december 2020 via secretariaat NDO: secretariaatndo@outlook.com

Locatie

Online

Docent(en)

leden technische commissie en jury NDO

Kosten

€ 7,50 per dans NDO-leden

€ 10,- per dans niet NDO-leden


NDO Train(st)ersopleiding

Periode: voorjaar 2021

Data: gezamenlijk nader te bepalen

Examen: datum gezamenlijk nader te bepalen

Programma

Te behandelen onderwerpen: warming-up en cooling down, muzikaal gevoel en muziekkeuze, danselementen,  houding, didactiek en pedagogiek

Deelname

Aanmelding: van [datum] tot [datum]

Voorwaarden:

- aankomende train(st)ers, minimaal 10 deelnemers

- leeftijd minimaal 16 jaar

Locatie

Accomodatie:  afhankelijk van woonplaats aangemelde deelnemers

Docent(en)


NDO Juryopleiding

Periode: medio voorjaar 2021

Data: gezamenlijk nader te bepalen

Examen: datum gezamenlijk nader te bepalen

Programma

Te behandelen onderwerpen: danselementen, beoordelingscriteria en reglementen

Deelname

Aanmelding: van [datum] tot [datum]

Voorwaarden:

- aankomende juryleden, minimaal 6 deelnemers

- leeftijd minimaal 18 jaar

Locatie

Accomodatie:  afhankelijk van woonplaats aangemelde deelnemers

Docent(en)