OPLEIDINGEN


Een van de doelstellingen van de NDO is om de leden een opleidingsprogramma aan te bieden. Middels het organiseren van workshops, train(st)ers- en juryopleidingen kunnen de leden dan op een verantwoorde manier de prestaties verhogen en de kwaliteit van dansen verbeteren.

Workshop [titel]

Datum:

Tijd: van [datum] tot [datum]

Programma

[Uitleg programma]

Deelname

Aanmelding: van [datum] tot [datum]

Voorwaarden:

Locatie

Accomodatie:

Adres:

Docent(en)

Kosten

€      ,- per persoon


NDO Train(st)ersopleiding

Periode: medio/najaar 2020

Data: gezamenlijk nader te bepalen

Examen: datum gezamenlijk nader te bepalen

Programma

Te behandelen onderwerpen: warming-up en cooling down, muzikaal gevoel en muziekkeuze, danselementen,  houding, didactiek en pedagogiek

Deelname

Aanmelding: van [datum] tot [datum]

Voorwaarden:

- aankomende train(st)ers, minimaal 10 deelnemers

- leeftijd minimaal 16 jaar

Locatie

Accomodatie:  afhankelijk van woonplaats aangemelde deelnemers

Docent(en)


NDO Juryopleiding

Periode: medio najaar 2020

Data: gezamenlijk nader te bepalen

Examen: datum gezamenlijk nader te bepalen

Programma

Te behandelen onderwerpen: danselementen, beoordelingscriteria en reglementen

Deelname

Aanmelding: van [datum] tot [datum]

Voorwaarden:

- aankomende juryleden, minimaal 6 deelnemers

- leeftijd minimaal 18 jaar

Locatie

Accomodatie:  afhankelijk van woonplaats aangemelde deelnemers

Docent(en)