OPLEIDINGEN


Een van de doelstellingen van de NDO is om de leden een opleidingsprogramma aan te bieden. Middels het organiseren van workshops, train(st)ers- en juryopleidingen kunnen de leden dan op een verantwoorde manier de prestaties verhogen en de kwaliteit van dansen verbeteren.

NDO Juryopleiding

Periode: eind juni t/m medio november 2022

Data: 25 juni, 2 juli, 9 juli, 23 juli, 16 oktober, 12 november 2022

Tijd: 09.00 tot 16.00 uur

Theorie-examen: 19 november 2022

Aanmelding: tot 14 juni 2022

Programma

Te behandelen onderwerpen: danselementen, beoordelingscriteria en reglementen

Deelname

Aanmelding via digitaal inschrijfformulier of secretariaat

Voorwaarden:

- aankomende juryleden, minimaal 4 deelnemers

- leeftijd minimaal 18 jaar

Locatie

De Berchplaets, Sportstraat 3 te Berghem

Docent(en)

Wendy van Heumen

Murat Kodalci


NDO Train(st)ersopleiding

Periode: najaar 2022

Data: gezamenlijk nader te bepalen

Examen: gezamenlijk nader te bepalen

Programma

Les 1: Didactiek, pedagogiek, muzikaal gevoel en bijbehorende reglementen.

Les 2: Muziekkeuze, muziek uittellen, themabogen en bijbehorende reglementen

Les 3:  Houding, rek- strek- en spanningsoefeningen en bijbehorende reglementen

Les 4: Overige reglementen inclusief quiz

Les 5:  Garde theorie en choreo

Les 6:  Show theorie en choreo

Deelname

Aanmelding via digitaal inschrijfformulier of secretariaat

Voorwaarden:

- aankomende train(st)ers, minimaal 8 deelnemers

- leeftijd minimaal 16 jaar

Locatie

Accomodatie:  afhankelijk van woonplaats aangemelde deelnemers

Docent(en)

Leden technische commissie en jury