GARDE- EN SHOWDANSSPORT

De garde- en showdanssport is een combinatie van cultuur en sport. Enerzijds cultuur, omdat de dans -het continue bewegen van het lichaam op een vaststaand ritme en een bewuste techniek- behoort tot een van de oudste uitingsvormen van de mens. Anderzijds sport, vanwege het gestructureerd organiseren van regionale, nationale en internationale toernooien door diverse danssportorganisaties waardoor de nadruk wordt gelegd op de sportieve prestatie en een wedstrijdelement wordt gecreëerd.

Onder auspiciën van de Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) worden toernooien en festivals georganiseerd in het dansseizoen dat loopt van begin november van enig jaar tot begin mei van het daarop volgende jaar. Ook bestaat de mogelijkheid onder auspiciën van de overkoepelende Europese Federatie voor Danssport Organisaties (EFDO), waarvan de NDO lid is, deel te nemen aan internationale toernooien.

De NDO kent vier leeftijdscategorieën:
- miniorenklasse; 4-5 t/m 8 jaar
- juniorenklasse; 5 t/m 11 jaar
- jeugdklasse; 12 t/m 15 jaar
- hoofdklasse; vanaf 16 jaar

Verder bestaan binnen de NDO twee niveaus: sportklasse en vrije klasse.
Tijdens de festivals is het uitsluitend mogelijk in de vrije klasse te dansen. Het seizoen wordt beëindigd met een festivalkampioenschap. In de vrije klasse is kwalificatie voor meedingen naar eentitel op het festivalkampioenschap mogelijk door deelname aan drie festivals in het seizoen, waarvan één festival vervangen mag worden door een toernooi.

Tijdens de toernooien is het mogelijk zowel in de sportklasse als vrije klasse te dansen. Het seizoen wordt beëindigd met de Nederlandse kampioenschappen. In de sportklasse is meedingen naar een titel op de Nederlandse
 kampioenschappen mogelijk door deelname aan vijf kwalificatietoernooien in het seizoen. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Europese kampioenschappenzijn er meerdere vereisten: deelname in de sportklasse, deelname aan zes kwalificatietoernooien voorafgaand aan de kampioenschappen, minimaal eenmaal 260 punten behalen en eindigen bij de eerste drie van de ranglijst, want per discipline mogen slechts drie deelnemers meedoen aan de Europese kampioenschappen.

Daarnaast is het mogelijk per seizoen voor deelname aan de Europese kampioenschappen in aanmerking te komen door aan drie van de zes internationale Europa-Cuptoernooien deel te nemen. De winnaar per discipline van de Europa Cup is eveneens voor de Europese kampioenschappen gekwalificeerd. De zes Europa-Cuptoernooien worden onder auspiciën van EFDO georganiseerd.

De Europese kampioenschappen worden ter afsluiting van het bovengenoemde dansseizoen gehouden en worden eveneens georganiseerd onder auspiciën van EFDO.