Veelgestelde vragen coronavirus en sport

Besluit EFDO dansen seizoen 2020-2021

Vanwege de coronapandemie hebben we het seizoen 2019-2020 niet kunnen beëindigen. Dit betekent dat vele verenigingen hun dansen slechts 1 of 2 keer gepresenteerd hebben. Vooral bij de showdans karakter, show solo en duo hebben de verenigingen veel geld uitgegeven aan decor, attributen en kledij. Maar ook bij de gardedansen, show freestyle en show modern hebben de trainers veel werk, creativiteit en energie ingestoken.

 

Op basis van deze elementen heb ik enkele gesprekken met de verantwoordelijken uit elk land gevoerd. Wij zijn samen tot het besluit gekomen dat allen die dit wensen hun dansen opnieuw kunnen brengen, zonder dat hiervoor op gelijk welke manier puntaftrek doorgevoerd wordt (wat betreft creativiteit, originaliteit enz.).

 

Momenteel weet ook nog niemand wanneer de trainingen opnieuw kunnen starten. Daarom is bovenstaande een juiste beslissing.

Vanzelfsprekend kunnen de verenigingen, wanneer zij dit wensen, ook nieuwe dansen brengen, of een dans van vorig seizoen verder ontwikkelen en verbeteren. Deze beslissing ligt bij elke vereniging zelf. Wij kunnen enkel zeggen dat het geen negatieve beoordeling zal plaatsvinden indien jullie een dans van vorig seizoen herhalen. Wij zijn ook reeds bezig met de planning voor het nieuwe seizoen en hopen natuurlijk dat alles vlotjes zal verlopen.

 

Wij wensen alle actieven, verenigingen en landsbonden een goede gezondheid, en moed in deze moeilijke tijd. En natuurlijk hopen wij dat jullie allemaal snel weer de draad kunnen opnemen en dat we ons weerzien in het komende seizoen.

 

Ik hoop dat wij jullie met deze beslissing een beetje hebben kunnen helpen om alzo de start van het nieuwe seizoen te vereenvoudigen.