De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.Volg ons ook op: 
Bekijk nieuws archief
FESTIVAL CV DE DEURZAKKERS OOIJ 12-1-2019

Op zondag 17 februari a.s. organiseert CV de Deurzakkers voor de 2e keer het festival onder auspiciën van de Nederlandse Danssport Organisatie. Vanaf maandg 14 januri is het mogelijk in te schrijven. Een uitnodiging hiervoor heeft u reeds ontvangen. Op maandag 28 januari zal de loting plaatsvinden.