De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.Volg ons ook op: 
Bekijk nieuws archief
TSR EFDO REGLEMENTEN 20-7-2018
 De TSR van EFDO is beschikbaar op de site van EFDO:
www.efdo.eu.
NDO TRAINERSOPLEIDING 20-7-2018

In het najaar startern we weer met een trainstersopleiding. (Aankomend) trainers binnen uw vereniging kunnen zich hiervoor opgeven. De geplande data zijn: 7 oktober, 14 oktober,  21 oktober, 28 oktober, 4 november en het examen op 18 november 2018. Een aanmeldformulier is inmiddels naar alle verzonden. Ook wanneer je je in het verleden heb opgegeven voor de trainersopleiding, moet je even opnieuw inschrijven.

Een cursist moet minimaal 16 jaar zijn om de train(st)ersopleiding te volgen. Tevens moet de cursist lid zijn van de NDO (of de vereniging waar hij/zij bij danst moet lid zijn). 
 

Lees verder...
PRETTIGE VAKANTIE! 1-7-2018


ALV 21 JUNI 2018 22-6-2018
Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering van NDO op donderdag 21 juni jl. zijn de wedstrijdschema's voor het dansseizoen 2018-2019 bekend gemaakt. Zie WEDSTRIJDEN op deze site oor de data zowel nationaal als internationaal. Ook mogen we vier lidverenigingen en twee persoonlijke leden van harte welkom heten binnen NDO. Verder zijn de reglementswijzigingen uiteengezet. Zodra EFDO de reglementen vrijgeeft, zal hiervan melding worden gemaakt op deze site.