De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.

Dit jaar wordt het EK garde- en showdanssport in Nederland georganiseerd. De organisatie is in handen van DV De Bekse Klinkertjes. De kampioenschappen gaan plaatsvinden op 1, 2 en 3 mei 2020 in Sporthal De Wetteling in Venray. Klik op het logo voor meer informatie vanuit de organisatie.


Volg ons ook op:


Bekijk nieuws archief
CARNAVAL 2020 17-2-2020
Fijne carnaval en graag tot ziens op de ledenvergadering van 3 maart a.s.. En anders op het eerstvolgende kwalificatietoernooi op zondag 8 maart a.s. van Ready-2-Dance in Gemert.

 
FOTO'S NIEUWE WEBSITE 21-1-2020
Een van de doelen van de commissie Communicatie & PR dit seizoen is het vernieuwen van de website. Zondag 26 januari zijn op het danstoernooi van DSG Expression in Blerick hiervoor foto's gemaakt. Ook willen we iedereen de gelegenheid geven zelf foto's toe te sturen voor de website. Dit kan voor 1 maart a.s. naar ndo-website@outlook.com.

 
NOTEER 3 MAART IN DE AGENDA 21-1-2020
Het voornemen is dat tijdens de NK 2020 op zaterdag 18 april de dansen in de vrije en open klasse uitkomen. Op zondag 19 april zal dan het NK plaatsvinden voor de sportklassedansers. Met deze nieuwe opzet is de vraag gerezen of een festivalkampioenschap in 2021 nog gewenst is of kan er sprake zijn van integratie op zaterdag tijdens het NK weekend? Tijdens de najaarsledenvergadering op 24 oktober jl. is dit met u besproken en de vraag gesteld om hierin mee te denken en met voorstellen te komen. 

Daarnaast zijn we dit seizoen gestart met de open klasse. De eerste dansen zijn aangemeld en zullen tijdens de komende festivals deelnemen. Graag vernemen wij de eerste ervaringen en eventueel nieuw ontstane ideeën over de open klasse.

Tot slot zien we een terugloop in het aantal dansen op de toernooien. Dit vraagt wellicht om veranderingen. Wat zijn die veranderingen? We horen graag hoe u als lid van de NDO hierover denkt.

Op donderdag 3 maart nodigen wij alle NDO leden uit om van gedachten te wisselen over bovengenoemde drie onderwerpen.
 
START JURYOPLEIDING 24-10-2019

Bij voldoende aanmeldingen willen we graag starten met een juryopleiding direct na het dansseizoen 2019-2020 in mei 2020. Indien je iemand weet die graag ons jurycorps wil komen versterken, dan graag aanmelden via het secretariaat.

 

TIJDSCHEMA'S TOERNOOIEN & FESTIVALS

DocumentOmschrijving
Tijdschema 08-03-2020 Kwalificatietoernooi DV Ready-2-Dance