De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.Volg ons ook op: 
Bekijk nieuws archief
AANMELDEN VOOR TRAINSTERSOPLEIDING 12-10-2018

De start van de train(st)ersopleiding is uitgesteld, aanmelding is nog steeds mogelijk. De geplande data zijn: 28 oktober, 4 november, 25 november en 16 december 2018 en het examen in principe op zondag 3 februari 2019. Een aanmeldformulier is al eerder naar alle leden verzonden. Ook wanneer je je in het verleden heb opgegeven voor de trainersopleiding, moet je even opnieuw inschrijven. Aanmelding via het secretariaat is ook mogelijk.

Een cursist moet minimaal 16 jaar zijn om de train(st)ersopleiding te volgen. Tevens moet de cursist lid zijn van de NDO (of de vereniging waar hij/zij bij danst moet lid zijn). 
 

Lees verder...
DEELNAME EUROPACUP WEDSTRIJDEN EFDO 15-9-2018
Inschrijven voor deelname aan de EuropaCup wedstrijden onder auspiciën van EFDO is mogelijk van 15 oktober 2018 08.00 uur tot en met 20 oktober 2018 24.00 uur via het emailadres van de administratie EFDO.

Voor de toernooidata verwijzen wij u naar WEDSTRIJDEN en dan Internationle toernooien op deze site. Het inschrijfformulier is te downloaden onder INFORMATIE en dan EFDO.

Over de voorwaarden van inschrijven deelname verwijzen wij u ook naar INFORMATIE.