De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.

Volg ons ook op:


EK 2014 OOSTENRIJK

Alle informatie over de Europese kampioenschappen garde- en showdanssport 2014 die van 2 t/m 4 mei 2014 in Dornbirn - Oostenrijk worden georganiseerd, vindt u op de website www.eurodance2014.at.
Bekijk nieuws archief
EK DEELNAME 2014 14-4-2014

Tijdens de gehouden Nederlandse Kampioenschappen op 12 en 13 april jl. hebben veel dansen een startkaart ontvangen voor de Europese Kampioenschappen 2014 voor Garde – en Showdansen, georganiseerd door ÖSDV onder auspiciën van E.F.D.O.
Deze worden gehouden op 2,3 en 4 mei 2014 in de
EK Dornbirn, Messeareal, Messestrasse 1, 6850 Dornbirn Oostenrijk
Kijk voor meer informatie op:  http://www.eurodance2014.at
Diegene die een startkaart ontvangt bij de Nederlandse Kampioenschappen mogen deelnemen.
(Indien iemand niet gaat, schuift de startkaart door naar de eerst volgend op de ranglijst)
De formulieren kunt u ook op deze site vinden en downloaden bij "Informatie" en dan "formulieren".
Vul deze volledig in (let op: per leeftijdsdiscipline een apart formulier).
Ook de deelnemerslijst dient u per dag in te vullen (Dus vrijdag = junioren, zaterdag = jeugd en zondag = hoofdklasse).
Wij verzoeken u deze formulier binnen 3 dagen (dus uiterlijk woensdag 16 april 2014) te retourneren, alleen per mail
aan het N.D.O. secretariaat (niet opsturen naar de organisator)
Indien u niet deelneemt, dan dit ook graag z.s.m. doorgeven (doch uiterlijk 16 april 2014) zodat we de eerstvolgende op de
ranglijst kunnen benaderen.
Tot slot, nog van harte gefeliciteerd en wij wensen iedereen heel veel succes.

Lees verder...
Updating
WAT BETEKENEN DE JURYTEKENS? 8-10-2013
Wanneer u straks uw juryrapport bekijkt, kunt u zich misschien afvragen wat al die tekentjes toch betekenen. Om e.e.a. te verduidelijken hebben we de jurytekens op de site geplaatst.
Ga naar "informatie", kies bij "categorieën" voor "lijsten" en hier vindt u twee documenten met jurytekens. Eén voor de gardedans en één voor de showdans.
Updating