De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.

Volg ons ook op:


Bekijk nieuws archief
WAT BETEKENEN DE JURYTEKENS? 8-10-2013
Wanneer u straks uw juryrapport bekijkt, kunt u zich misschien afvragen wat al die tekentjes toch betekenen. Om e.e.a. te verduidelijken hebben we de jurytekens op de site geplaatst.
Ga naar "informatie", kies bij "categorieën" voor "lijsten" en hier vindt u twee documenten met jurytekens. Eén voor de gardedans en één voor de showdans.
Updating