De Nederlandse Danssport Organisatie is een eigentijdse sportbond die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de garde- en showdanssport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de sport en de beoefenaars ervan. Dit doet zij in nauwe samenwerking met internationale partners.Volg ons ook op: 
Bekijk nieuws archief
PRETTIGE VAKANTIE! 1-7-2018


Updating
ALV 21 JUNI 2018 22-6-2018
Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering van NDO op donderdag 21 juni jl. zijn de wedstrijdschema's voor het dansseizoen 2018-2019 bekend gemaakt. Zie WEDSTRIJDEN op deze site oor de data zowel nationaal als internationaal. Ook mogen we vier lidverenigingen en twee persoonlijke leden van harte welkom heten binnen NDO. Verder zijn de reglementswijzigingen uiteengezet. Zodra EFDO de reglementen vrijgeeft, zullen deze wijzigingen op deze site beschikbaar komen.
 
Updating